Administratorem danych osobowych jest 3ATHLETE Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Rakoczego 7.

Dane podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia.

Podane dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia i ewentualnych reklamacji.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.